Πίσω

Pinolo Restaurant: Barista

Κοινοποίηση

Αναζητάμε:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας
 • Βασική γνώση ηλ. Υπολογιστών

Προσφέρουμε:

 • Πενθήμερη εργασία
 • Ευκαιρίες ανέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • 13ο μισθό
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ειδικές εκπτώσεις και δώρα σε προϊόντα του Ομίλου